Sporttagozat

Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. Tel.: 47/311-807; 47/511-420

Levélcím: 3950 Sárospatak, Pf.: 104.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.vaymiklos-szki.hu

OM azonosító: 029324

SPORTOLNI ÉS TANULNI?

EDZÉSEKRE JÁRNI ÉS ISKOLÁBA MENNI?

MINDKETTŐT EGYSZERRE!

TANULÁS MELLETT IS RENDSZERES EDZÉSEK, VERSENYEK, EDZŐTÁBOROK

FUTBALL                      KÉZILABDA                       BOKSZ

A Sárospataki Torna Club együttműködve a Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthonnal a következő tanévtől sportot támogató tagozatot indít.

Sportorientált osztályba az a jelentkező kerülhet, aki:

  • külön kéri felvételét az osztályba (szülő által) sportági megjelöléssel,
  • alkalmassági mérésen alkalmasnak bizonyul,
  • minden évben érvényes sport alkalmassági vizsgálata van és azt az iskolában bemutatja
  • érvényes egyesületi tagsággal rendelkezik.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, kérjük, érdeklődj/jelentkezz a fenti elérhetőségeken az iskolában, vagy a Sárospataki Torna Club elérhetőségein:

3950 SÁROSPATAK, ZRÍNYI U. 12., tel.: +36203745727

Tájékoztatás választható tantárgyakról

Tájékoztatás választható tantárgyakról

A szakgimnázium tanulóinak középszintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja. Az iskola meghatározza, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett, melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát. Az iskola a tanórák keretében készít fel a közismereti tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgára. Amennyiben emelt szintű érettségire való felkészítés igénye merül fel, az intézmény nem zárkózik el a felkészítéstől. Érettségi vizsga abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékeltük. A (7) bekezdés szerint, ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból a középiskolában mentesítik az értékelés, minősítés alól, helyette egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján iskolánk a következő tantárgyakból vállalja a középszintű érettségi vizsgára való felkészítést a kötelező érettségi tantárgyakon kívül:

tantárgy

szint

a tantárgyat tanító pedagógus (előreláthatóan)

földrajz

közép

Dancs László

informatika

közép

Halász Péter

református hittan

közép

Dr. Enghyné Zergi Márta