Tájékoztatás választható tantárgyakról

Tájékoztatás választható tantárgyakról

A szakgimnázium tanulóinak középszintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja. Az iskola meghatározza, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett, melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát. Az iskola a tanórák keretében készít fel a közismereti tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgára. Amennyiben emelt szintű érettségire való felkészítés igénye merül fel, az intézmény nem zárkózik el a felkészítéstől. Érettségi vizsga abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékeltük. A (7) bekezdés szerint, ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból a középiskolában mentesítik az értékelés, minősítés alól, helyette egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján iskolánk a következő tantárgyakból vállalja a középszintű érettségi vizsgára való felkészítést a kötelező érettségi tantárgyakon kívül:

tantárgy

szint

a tantárgyat tanító pedagógus (előreláthatóan)

földrajz

közép

Dancs László

informatika

közép

Halász Péter

református hittan

közép

Dr. Enghyné Zergi Márta

VAY NAPOK 2017

VAY NAPOK 2017

2017. április 26-28

A tervezett program:

       0. nap(szerda) SZAKMAI EST

du. Kiállítók érkezése, bepakolás a tornaterembe (15-17 óra között)

18.00 Szakmai konferencia és vacsora a Mudrány Étteremben

    

1.nap(csütörtök) KIÁLLÍTÁS, FOCI-KUPA, TÁNCHÁZ

8.00 Koszorúzás Vay Miklós szobránál, Vay díjak átadása

8.45 Kiállítás megnyitása – Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgató

9.00 – 11.45 Előadások a tantermekben (külön beosztás szerint)

12.00   Ebéd a Mudrány Étteremben

13.00   Foci kupa a sportpályán (8 csapatos torna)

17.00 Eredményhirdetés   - vándorkupa, oklevelek, díjak átadása

18.00 Tanár – diák foci

18.30 Táncház a Zsindely Népzenei Együttessel a tornateremben

 

2.nap(péntek)VAY – KUPA (osztályok közötti vetélkedő)

7.45   Eligazítás, rajt

8.00 -   12.10 Vetélkedő az osztálytermekben, ill. a sportpályán

12.30   Ebéd a sportpályán

13.00   Kötélhúzó verseny Világbajnokok ellen

      13.30   Eredményhirdetés: kupák, oklevelek, díjak átadása