Vay Miklós Református Szakképző Iskola segítsége Varbón

A Varbói Református Gyülekezet sok áldást és sok segítséget kapott az épületeinek felújításában az elmúlt esztendőkben, de ilyet még nem! Sokszor az egyházmegyéinktől, a kerületünktől, vagy netán az Európai Uniótól és a Magyar államtól várjuk a segítséget, de Istennek vannak más eszközei is. Sok iskola indult kerületünk területén az elmúlt időkben, szakképző iskolák, ahol leendő szakemberek tanulnak, innen jött az ötlet.

Téglás Zsolt a Vay Miklós Református Szakképző Iskola igazgatója a nyár végén Varbón járt, körbejártuk a templomot és a mellette lévő gyülekezeti otthont, amely épületünk már évek óta használatban van. Belülről szépen megújult, de a külseje hagy kívánni valót, sőt az állaga is igencsak romlik. Az egyházmegyétől kaptunk támogatást, de az nem elég a teljes megújulásra. Ekkor jött az ötlet: Vajon diákok tudnak nekünk segíteni? Igazgató úr elmosolyodott, válasza nagyon egyszerű volt: „Hát persze!" Ennek lett az eredménye, hogy három diák a vendégünk lehetett, akik valóban vendégek voltak, s a vendégségért busásan megfizettek nekünk. Négy nap alatt leverték a romos vakolatot, s vakolásra előkészítették az épületet - Köszönjük!

Mindez hihetetlen örömmel és szeretettel töltötte el gyülekezetünk tagjait! Esténként családoknál vendégeskedtek a fiúk. Naponta többször látogatták őket a gyülekezeti tagjaink, van aki egy tábla csokival, vagy frissen sütött fánkkal kedveskedett nekik. Mesterembereket felülmúló ügyességgel és kitartással végezték el a munkát, sokat megtakarítva gyülekezetünknek, és így lehetővé téve, hogy a teljes felújítás megvalósuljon. Szeretnénk megköszönni a három fiatalember munkáját, illetve Téglás Zsolt igazgató úr nyitottságát és szolgálatkészségüket.

Gere Gábor József

lelkipásztor

Faölelés

A faölelés nem öncélú, hanem több kisebb illetve egy nagyobb célkitűzés is jellemzi. Egyrészt a környék református oktatási intézményei közötti köteléket hivatott erősíteni- a kisrefis, a gimnáziumi diákok, a teológiai hallgatók és az újhelyi református általános iskolások részvételével, ahol jelen lesznek külföldi testvérintézményeink delegációi is. Másrészt nem titkolt szándékunk, hogy erdészeti szakmunkásképzésünkre való toborzás célját is szolgálja ez az akciónk. A legfontosabb viszont az, hogy megtanuljuk óvni azon teremtett világot, melyet isten alkotott számunkra.