Beszámoló

 

A tanoda megvalósítója az egyik leginkább hátrányos helyzetű térségben, szakképzéssel foglalkozó Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon.

A székhelyen biztosított a teljes körű adminisztrációs, pénzügyi, könyvelési személyzet, mely a projekt teljes ideje alatt (beleértve a fenntartási időszakot is) rendelkezésre áll.

A pályázati felhívásnak megfelelően szeretnénk fejlesztési beavatkozásaink eredményeként azt elérni, hogy a projekt befejezésekor a bemeneti és kimeneti mérések jelentős fejlődést mutassanak. Szövegértés tekintetében az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók felénél legalább 10%-os mérhető fejlődést szeretnénk elérni. Matematika-logika, angol nyelv, IKT, tanulási motiváció, illetve szociális kompetencia területein egyénenként legalább két kompetenciaterület tekintetében az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők 70%-nál szeretnénk mérhető fejlődést elérni.

A tanodában az alap kompetenciák (matematika, szövegértés) fejlesztési foglalkozásai mellett angol, német nyelvi, művészeti és IKT foglalkozások lesznek. Mindezeken túl műszaki szakmai fejlesztés, szociális kompetencia fejlesztés és mentálhigiénés fejlesztés is megvalósul egyes foglalkozásokon.

Az egyéni igényeknek megfelelően a toborzás után kialakított fejlesztő foglalkozási rend összeállításánál ügyelünk arra, hogy a hétfőtől csütörtökig 14.00 - 16.00-ig nyitva tartó tanoda programjába a közösségi programok is beleférjenek. Félévente nyitott tanodai programokat, valamint 6 alkalommal a projekt során tanodán kívüli rendezvényeket tervezünk megvalósítani, amikre elhívjuk a tanodás gyerekek családtagjait, kortársait, valamint iskolai tanáraikat. Negyedévente kulturális eseményeket látogatunk meg, részt veszünk kiállításon, színházi előadáson, koncerten, mozi vetítésen és várlátogatáson.

A természet fordulópontjait figyelemmel kísérjük a tanodában és az új tavaszi, nyári jó időt kihasználva, de ugyanúgy az első hóeséskor is kisebb kirándulásokat teszünk a közeli természetes környezetbe.

A projekt alatt, mindkét év júliusában egy-egy bentlakásos tábort tervezünk a Zempléni hegyekben. A projektmenedzsment, valamint a szakmai megvalósítók mind nagy tapasztalattal és/vagy helyismerettel rendelkező személy. A fejlesztéseket végző kollégák komplex feladatot látnak el, hiszen a fejlesztési foglalkozásokon túl mindegyikük 3 gyermeket mentorál, segítséget nyújtanak a mérésekben, ezen túl szervezik a tanoda belső és külső rendezvényeit, részt vesznek kísérőtanárként a kulturális eseményeken és a nyári táborokban.

A projekt első és utolsó hónapjában adminisztratív tevékenységek folynak, valamint az első hónapban a toborzás. A toborzást követően a szakmai megvalósítók meghatározzák a gyerekek egyéni igényeivel összhangban a foglalkozások rendjét. A fejlesztő foglalkozások megkezdését követően negyedévente kerül sor mérésekre, melyek jó támpontot adhatnak a fejlesztőknek az egyéni fejlesztési terv esetleges korrigálásával, vagy az új negyedéves ütemezéssel kapcsolatban. A méréseket a szakmai koordinátorok végzik.

A tanoda a két év júliusában csak a nyári táborban működik, augusztus hónapokban pedig nincs nyitva. Nyitva lesz viszont mindkét tanév őszi szünetében (szakmai tapasztalat az, hogy a mostanában már bő egyhetesre nyúlt szünet alatt a tanulók teljesen kiesnek a tanulási ritmusból).

A tanoda beavatkozásainak fontos eleme a művészeti nevelésre alapozott személyiségfejlesztés, melynek kapcsán a gyerekek mindkét projektévben egy-egy színházi előadást hoznak létre projektmunkában.

A projekt eredményei pozitívan hatnak majd az érintett községek, illetve az általános iskoláik, valamint Sárospatak és a két középiskola közösségére is, hiszen olyan gyerekek értek el rövid idő alatt látványos fejlődést, akik közülük valók.

A projekt keretében beszerzett eszközöket a pályázó szervezet a fenntartási időszak végéig megőrzi, sőt hátránykompenzációs fejlesztési célokra használja a továbbiakban is.