Beszámoló

 

A tanoda megvalósítója az egyik leginkább hátrányos helyzetű térségben, szakképzéssel foglalkozó Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon.

A székhelyen biztosított a teljes körű adminisztrációs, pénzügyi, könyvelési személyzet, mely a projekt teljes ideje alatt (beleértve a fenntartási időszakot is) rendelkezésre áll.

A pályázati felhívásnak megfelelően szeretnénk fejlesztési beavatkozásaink eredményeként azt elérni, hogy a projekt befejezésekor a bemeneti és kimeneti mérések jelentős fejlődést mutassanak. Szövegértés tekintetében az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók felénél legalább 10%-os mérhető fejlődést szeretnénk elérni. Matematika-logika, angol nyelv, IKT, tanulási motiváció, illetve szociális kompetencia területein egyénenként legalább két kompetenciaterület tekintetében az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők 70%-nál szeretnénk mérhető fejlődést elérni.

A tanodában az alap kompetenciák (matematika, szövegértés) fejlesztési foglalkozásai mellett angol, német nyelvi, művészeti és IKT foglalkozások lesznek. Mindezeken túl műszaki szakmai fejlesztés, szociális kompetencia fejlesztés és mentálhigiénés fejlesztés is megvalósul egyes foglalkozásokon.

Az egyéni igényeknek megfelelően a toborzás után kialakított fejlesztő foglalkozási rend összeállításánál ügyelünk arra, hogy a hétfőtől csütörtökig 14.00 - 16.00-ig nyitva tartó tanoda programjába a közösségi programok is beleférjenek. Félévente nyitott tanodai programokat, valamint 6 alkalommal a projekt során tanodán kívüli rendezvényeket tervezünk megvalósítani, amikre elhívjuk a tanodás gyerekek családtagjait, kortársait, valamint iskolai tanáraikat. Negyedévente kulturális eseményeket látogatunk meg, részt veszünk kiállításon, színházi előadáson, koncerten, mozi vetítésen és várlátogatáson.

A természet fordulópontjait figyelemmel kísérjük a tanodában és az új tavaszi, nyári jó időt kihasználva, de ugyanúgy az első hóeséskor is kisebb kirándulásokat teszünk a közeli természetes környezetbe.

A projekt alatt, mindkét év júliusában egy-egy bentlakásos tábort tervezünk a Zempléni hegyekben. A projektmenedzsment, valamint a szakmai megvalósítók mind nagy tapasztalattal és/vagy helyismerettel rendelkező személy. A fejlesztéseket végző kollégák komplex feladatot látnak el, hiszen a fejlesztési foglalkozásokon túl mindegyikük 3 gyermeket mentorál, segítséget nyújtanak a mérésekben, ezen túl szervezik a tanoda belső és külső rendezvényeit, részt vesznek kísérőtanárként a kulturális eseményeken és a nyári táborokban.

A projekt első és utolsó hónapjában adminisztratív tevékenységek folynak, valamint az első hónapban a toborzás. A toborzást követően a szakmai megvalósítók meghatározzák a gyerekek egyéni igényeivel összhangban a foglalkozások rendjét. A fejlesztő foglalkozások megkezdését követően negyedévente kerül sor mérésekre, melyek jó támpontot adhatnak a fejlesztőknek az egyéni fejlesztési terv esetleges korrigálásával, vagy az új negyedéves ütemezéssel kapcsolatban. A méréseket a szakmai koordinátorok végzik.

A tanoda a két év júliusában csak a nyári táborban működik, augusztus hónapokban pedig nincs nyitva. Nyitva lesz viszont mindkét tanév őszi szünetében (szakmai tapasztalat az, hogy a mostanában már bő egyhetesre nyúlt szünet alatt a tanulók teljesen kiesnek a tanulási ritmusból).

A tanoda beavatkozásainak fontos eleme a művészeti nevelésre alapozott személyiségfejlesztés, melynek kapcsán a gyerekek mindkét projektévben egy-egy színházi előadást hoznak létre projektmunkában.

A projekt eredményei pozitívan hatnak majd az érintett községek, illetve az általános iskoláik, valamint Sárospatak és a két középiskola közösségére is, hiszen olyan gyerekek értek el rövid idő alatt látványos fejlődést, akik közülük valók.

A projekt keretében beszerzett eszközöket a pályázó szervezet a fenntartási időszak végéig megőrzi, sőt hátránykompenzációs fejlesztési célokra használja a továbbiakban is.

 

A 2016/2017-ös tanév rendje

A 2016/2017-es tanév rendje

Iskolai tanítás nélküli munkanapok:

1. Szakgimnáziumban 2016. december 19-21., 2017. április 24. DÖK nap, 2017. május 8-10. Összesen 7 nap, a tanítási napok száma így a 2016/2017. tanévben 180 nap.

2. Szakközépiskolában 2016. december 19-21., 2017. április 24. DÖK nap, 2017. május 8-9. Összesen 6 nap, a tanítási napok száma így a 2016/2017. tanévben 181 nap.

Az intézményvezetés fogadóórái: minden hétfőn és szerdán 14:00 – 15:30

Pedagógusok fogadóórái: minden kedden és csütörtökön 14:00 – 15:00

 

Szeptember 01. (csütörtök)

A 2016/2017-es tanév tanévnyitó istentisztelet, Református Templom (800), első tanítási nap
Szeptember

Budapesti, Tanulmányi kirándulás

(megfelelő érdeklődés esetén)

 

Szeptember 05. (hétfő)

A 2015/2016-os tanév dokumentumainak lezárása, leadása

(törzslapok, kiadott osztálynaplók leadása, nyári gyakorlatok bevezetése)

Minden hónap első kedd reggelén 8:00

Istentisztelet a Református Templomban (Vay)

Szeptember 14. (szerda) Iskolai tanulmányút a felvidéki Perbenyikbe
Szeptember 20. (kedd) Iskolánk népszerűsítő és bemutató napja általános iskolai igazgatók számára
Szeptember 22. (csütörtök) Szülői értekezletek a 9. évfolyamok számára
Szeptember vége Hulladékgyűjtés a városban
Szeptember 26. (hétfő) Tanmenetek, munkatervek leadása
Szeptember 29. (csütörtök) Pecúravató (Dancs László, Braunné Kiss Marianna)
Október 06. (csütörtök) Az aradi vértanúk emléknapja (felelősök: osztályfőnökök)
Október 21. (péntek) Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról (Tokár Rita, Dancs László)
Október 28. (péntek)

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Műsor a Reformációról

November 02-04-ig Őszi szünet
November 07. (hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási nap
November 08-09. (kedd-szerda) Szülői értekezletek
November 14. (hétfő) Pályaválasztási Kiállítás és nyílt nap (Fedor Mátyás igh.)
November 17. (csütörtök) Nevelési értekezlet
November 18. (péntek) Szalagavató ünnepség (Viczmándi Zsolt, Vinkler Zsolt, Majorné Danyi Katalin, Tokár Rita)
December 16. (péntek)

Karácsonyi ünnepség (Dr. Enghyné Zergi Márta)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

December 19-20-21. Tanítás nélküli munkanap
December 22-január 02-ig Téli szünet
Január 03. (kedd) A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 19. (csütörtök) Félévi osztályozó értekezlet
Január 20. (péntek) A 2016/2017-es tanév első félévének utolsó tanítási napja
Január 20. (péntek) A magyar kultúra napja (felelősök: Majorné Danyi Katalin, Tokár Rita)
Január 27. (péntek) Félévi eredmények kiértesítésének határideje
Február 02. (csütörtök) Félévi tantestületi értekezlet
Február A tanév végi záróvizsgákra (érettségi, szakmai vizsgák) való jelentkezés határideje
Február 15 – április 15. NETFIT felmérés
Február 24. (péntek) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
Március 03. (péntek) Nőnapi ünnepség
Március 7-8. (kedd-szerda) Szülői értekezletek
Március 09. (csütörtök) Nevelési értekezlet
Március 14. (kedd) Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról (Tokár Rita, Dancs László)
Március 15. (szerda) Munkaszüneti nap
Április 04. (kedd) Húsvéti intézményi istentisztelet, Református Templom
Április 07. (péntek) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Április 07. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Április 13-április 18-ig Tavaszi szünet
Április 19. (szerda) A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Április Vay Napok, Épületgépész és Gépjárműtechnikai Kiállítás
Április 24. (hétfő) Tanítás nélküli munkanap Diákönkormányzat részére
Április 28. (csütörtök) Osztályozó értekezlet
Május 04. (csütörtök) A végzős tanulók utolsó tanítási napja
Május 06. (szombat) Ballagás
Május 08-09-10. Tanítás nélküli munkanap (szakgim. 08-10., szakköz.08-09.)
Május 08. (hétfő) Írásbeli érettségi vizsgák kezdete
Május 15. (hétfő) Írásbeli szakmai vizsgák kezdete
Május 17. (szerda) Tájékoztató a leendő 9. évfolyamosoknak
Május 24. (szerda) Kompetenciamérés
Június 02. (péntek) Nemzeti Összetartozás Napja
Június 02. (péntek) Pedagógus napi ünnepség
Június 06. (kedd) Pünkösdi intézményi istentisztelet, Református Templom
Június 14. (szerda) Osztályozó értekezlet
Június 15. (csütörtök) Utolsó tanítási nap
Június 19-30. Szóbeli érettségi vizsgák
Június 21. (szerda) Tanévzáró értekezlet
Június 22. (csütörtök) 9. évfolyamosok beiratkozása
Június Kirándulás
Augusztus utolsó hete Javítóvizsgák
Augusztus 25. (péntek) A 2016/2017-es tanév zárása

Dolgozóink

VAY MIKLÓS Református SZAKGIMNÁZIUM,

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

2016/2017-ES TANÉV

Név

Munkakör

 

igazgató

 1. Majorné Danyi Katalin
igazgató helyettes
 1. Fedor Mátyás
igazgató helyettes
 1. 4.Vinkler Zsolt
kollégiumvezető
 1. 5.Bányai Ferenc
tanár
 1. 6.Beke Péter
tanár
 1. 7.Borosné Petró Edit
tanár
 1. 8.Braunné Kiss Marianna
tanár
 1. 9.Dancs László
tanár
 1. 10.Egyedné Csorba Erika
tanár
 1. 11.
intézményi lelkész
 1. 12.Czentnár-Farkas Erika
tanár
 1. 13.Fedorné Szabó Marianna
tanár
 1. 14.Fedor György
tanár
 1. 15.Ferencz Gábor
tanár
 1. 16.Fülöp László
tanár
 1. 17.Fülöpné Vadon Erzsébet
lelkész
 1. 18.Galgovics Csaba
tanár
 1. 19.Gerő András
tanár
 1. 20.Gécziné Bankus Zsuzsanna
tanár
 1. 21.Halász Péter
tanár
 1. 22.Krai Csaba
tanár
 1. 23.Krucsay Szilvia
tanár
 1. 24.Molnár Péter
tanár
 1. 25.Muha Mihály
tanár
 1. 26.Osztroháné Balabás Mária
tanár
 1. 27.Repka Sándor
tanár
 1. 28.Szurominé Dénes Emese
tanár
 1. 29.Tamásné Kiss Emília
tanár
 1. 30.Tokár Rita
tanár
 1. 31.Tölgyesi István
tanár
 1. 32.Varjas Csaba
tanár
 1. 33.Viczmándi Zsolt
tanár
 1. 34.Bütösi Tiborné
portás
 1. 35.Kovalikné Horváth Viktória
gazdasági ügyintéző
 1. 36.Béresné Mudróczki Mária
iskolatitkár
 1. 37.Karajz Tamás
műszaki vezető
 1. 38.Köveskuti Mária
takarító
 1. 39.Kerékgyártóné Matyi Emese
takarító
 1. 40.Dankó Lászlóné
takarító
 1. 41.Majoros Tamás
ügyintéző

OSZTÁLYOK

Osztályok 2016/2017-es tanév

Sorszám Osztály Osztályfőnök Szakma
  9/1 Tamásné Kiss Emília

Pincér

Szakács

Kőműves és hidegburkoló

  9/2 Galgovics Csaba

Erdészeti szakmunkás

Hegesztő

Asztalos

  10/1 Gécziné Bankus Zsuzsanna

Pincér

Szakács

Erdészeti szakmunkás

  10/2 Szurominé Dénes Emese

Gépi forgácsoló

Hegesztő

kőműves és hidegburkoló

  11/1 Krucsay Szilvia

Pincér

Szakács

Erdészeti szakmunkás

Festő, mázoló, tapétázó

Gépi forgácsoló

Hegesztő

  KSZ/11/1 Borosné Petró Edit

Szakács

Hegesztő

  KSZ/11/2 Egyedné Csorba Erika

Gépi forgácsoló

Autószerelő

  14/1 Fedorné Szabó Marianna

Gépi forgácsoló

Fazekas

  14/2 Molnár Péter

Épület- és szerkezetlakatos

Hegesztő

Épületgépész technikus

  9. A Tokár Rita

Autószerelő

Épületgépész technikus

  9. B Braunné Kiss Marianna Épületgépész technikus
  10. A Osztroháné Balabás Mária

Autószerelő

Épületgépész technikus

Magasépítő technikus

  11. A Dancs László

Autószerelő

Épületgépész technikus

  12. A Tölgyesi István

Autószerelő

Épületgépész technikus