Az osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a pedagógiai program mellékletét képezik.

Az osztályozó vizsgák tervezett időpontja az érettségi vizsgákra történő jelentkezés időpontjától függ.