Intézményi közzétételi lista

 

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
344. § (1) A szakképző intézmény a szakképzés információs rendszerében közzéteszi
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is, étkezési díj
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
6. a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét, működési engedély, határozat
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,
8. az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,
11. – évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményeit,
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét.
13. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
14. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
15. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a szabadidős foglalkozások körét,
c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,
d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.