Környezettudatos nevelés és gyakorlatorientált szeretetszolgálat a sárospataki Vay-ban

 

„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.”(1 Mózes 2:15)

A református öko-gyülekezetek, a „Teremtés hete” programsorozat és egyéb rendezvények kapcsán egyre köztudottabbá válik az a tény, hogy a református egyház a környezetvédelem területén is szerepet vállal és, hogy fontos feladatának érzi a teremtett világ megbecsülését, mértékletességre int a fogyasztásban, támogatja az újrahasznosítást és az energiatakarékosságot, illetve van véleménye a klímaváltozásról is.

Mi Sárospatakon, keresztyén oktatási intézményként, mint Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon szintén kiemelt fontossággal kezeljük a keresztyén alapokon nyugvó környezettudatos nevelést. Iskolánkban három fő aspektusa van ennek a munkának: az ismeretnyújtás, a szemléletformálás és a konkrét feladatvállalásokban megmutatkozó tevékenykedés. Ezt a szemléletformálást igyekszünk diákjainknál úgy elérni, hogy szakmáinkhoz kapcsolódó szeretetszolgálatbeli tevékenységeket szervezünk. Egyszóval igyekszünk a keresztyén értékről nem csak okítani a diákokat, hanem ezzel a szemlélettel tényleges munkálatokat végezni és így alakítani hétköznapjainkat.

Így például erdészeti szakmunkás tanulóinkkal összevágjuk a téli tüzelőt és így segítünk a pataki egyedülálló, idős embereken vagy a pincér és szakács tanulóinkkal főzést és ételosztást szervezünk hajléktalanok számára, mely akciónkhoz legutóbb a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozott. Ott vagyunk diákjainkkal az árvíz elleni védekezéseknél, ahol diákjaink a tanárokkal, lelkészekkel együtt pakolják a homokzsákokat.

A környezetvédelem terén és egyéb katasztrófavédelmi területeken külön kis iskolai alakulatunk van, akik folyamatos és aktív kapcsolatban állnak több református gyülekezettel, mint például a sárospataki, varbói, telkibányai és bodrogolaszi gyülekezetekkel, akikkel rendszeresen szervezünk közös tevékeny programokat a környezetvédelem jegyében.

Az iskolai életben a környezeti kérdések összekapcsolják a természettudományos és a humán tantárgyakat és természetesen az általunk oktatott szakmákban is fontos szerepet kapnak. Ez a fajta környezettudatosság áthatja a képzéseink teljes elméleti és gyakorlati habitusát, mely szemléletet az alábbi tevékenységeink is mutatják:

Aktívan részt veszünk városunk, Sárospatak szebbé tételében, ezért településünk több pontján (Református temető, Mandulás-hegy, Bodrog-part, Botkő, Bereg, Várkert, Iskolakert, Vizikapu, Sárospataki vár, Hild-tér és Ady-tér játszóterei) hulladékgyűjtést és falevélgyűjtést szervezünk immár 4 éve minden ősszel.

Egyrészt az esemény nagyszerű alkalom azoknak a szakközépiskolai tanulóknak, akiknek a köznevelési törvény szerint 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni, másrészt, mint református iskola ezzel a programunkkal is szeretnénk aktív szeretetszolgálatbeli tevékenységet végezni a lakóhelyünkön élő közösségnek, miként a Biblia írja - "Az Igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyetek!"(Jakab 1,22)

Kőműves, festő, ács, asztalos és szerkezetlakatos tanulóinkkal folyamatosan segítünk a környék óvodáinak, iskoláinak az udvari játszóterek kialakításában, kültéri padokat, ablakokra rácsokat készítünk, részt veszünk sportudvarok és kerítések elkészítésében.

Diákjaink rendszerint dobogós helyezéseket érnek el különböző témájú energetikai - környezetvédelmi országos versenyeken. Ilyen például a Magyar Rézpiaci Központ által szervezett Országos Rézverseny vagy az ÉRV Zrt. által megszervezett Víz világnapi vetélkedő.

Élen járunk a napenergia segítségével történő használati melegvíz előállításának alkalmazásában, épületenergetikai felmérésekben és az épületek szigetelésének elkészítésében. Ezeket a munkálatokat természetesen a tananyagba építve szervezzük meg, úgy, hogy azok ne terheljék az iskolai tananyagban való előrehaladást, hanem szervesen illeszkedjenek a tanmenet gyakorlati részéhez és segítsék az ismeretanyagok elsajátítását.

Az „Épületgépészet képzőművészei” nevet viselő országos szakmai versenyen idén is a nevezők között vagyunk. A csapatoknak az újrahasznosítás jegyében épületgépészeti anyagok, eszközök felhasználásával használati tárgyakat kell készíteni. A Vay-s diákok idei munkája egy nagyszerű sakktábla, mely csövekből, csavarokból és egyéb, szerelési munkálatokból hátramaradt anyagokból készült.

Tanulmányi kirándulásainkat úgy szervezzük, hogy ez a szemlélet áthassa az iskolán kívüli programjainkat is. Így például 1-2 osztályt minden éven elviszünk a Tiszalöki Vízerőműhöz, hogy a tanulók testközelből is láthassák egy erőmű felépítését és működését, hiszen ez is jó példája a környezettudatos áramtermelésnek, a modern vízgazdálkodási elveknek, az energiatermelés és élővilág fenntartható összhangjának.

Minden év tavaszán „Épületgépészeti szakmai konferenciát” szervezünk, ahol diákjaink megismerhetik a fenntartható fejlődés összefüggéseit, az éghajlatvédelem összetett témáját és hogy, hogyan bánjunk és takarékoskodjunk az energiával, illetve mi mindent érdemes tudni a megújuló energiaforrásokról.

Nemrég ennek a konferenciának kapcsán nem csak helyi, hanem nemzetközi együttműködésben megvalósuló környezetvédelmi akciót is szerveztünk „Faölelés az iskolakertben” címmel. A program nem öncélú volt, hanem több kisebb illetve egy nagyobb célkitűzés is jellemezte. Egyrészt a környék református oktatási intézményei közötti köteléket volt hivatott erősíteni- a kisrefis, a gimnáziumi diákok, a teológiai hallgatók és az újhelyi református általános iskolások részvételével. Természetesen jelen voltak a külföldi testvérintézményeink delegációi is. Másrészt nem titkolt szándékunk az volt még, hogy erdészeti szakmunkásképzésünkre való toborzás célját is szolgálja ez az akciónk. A legfontosabbat viszont nem szabad elfelejtenünk: mindezt úgy valósítottuk meg, hogy megtanuljuk óvni azon teremtett világot, melyet Isten alkotott számunkra.

A konkrét példákat felsorakoztatva nem hagyhatom ki egyik fő büszkeségünket, a fazekas inasok munkáját, hiszen ők is a teremtett világ egyik összetevőjével, az agyaggal dolgoznak. 2015. őszén tanulóink I. helyezést értek el közösségi kategóriában az Országos Ifjúsági Népi Kézműves pályázaton, egy nádudvari versenyen. Számunkra azért is különleges ez az eredmény, mert kézműves és művészeti iskolákat is magunk mögött tudhatunk. A korábbi években ezen a pályázaton egyéni kategóriában I. II. III., míg közösségi kategóriában II., III. helyezést értünk el.

Sárospatakon egyaránt hagyományai vannak a kerámiázásnak és a Comenius-i pedagógiai elveknek. Mindkettő alapján elmondhatjuk, hogy az agyaggal kapcsolatos munkánk jól jellemzi nevelési szemléletünket is, hiszen ha a korongozásra gondolunk, párhuzamot találhatunk a diákok nevelése és az agyag formálása között. Mindkettőt idejében, korán kell elkezdeni, mert addig még alakítható, később viszont ugyan belekarcolni még lehet az agyagba is, de az már nem lesz az igazi, mert már megszilárdul, megszárad és alakíthatatlanná válik az anyag. Nagyon könnyen eltörik.  Így van ez a diákokkal is. Nagy a feladatunk és a felelősségünk, de úgy gondoljuk, hogy Isten vezetésével és a keresztyén értékek mentén haladva jó úton járunk.

Sárospatak, 2015. 11. 12.

Dr. Téglás Zsolt Gábor

igazgató