Tanulmányok alatti vizsgák

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét részletesen az Intézmény Pedagógiai Programja szabályozza a 9. bekezdés 5. pontjában az 53.oldalon. A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:

 

- javító vizsgák: augusztus 15-31. közötti időszakban, kiírás szerint

- osztályozó vizsgák: az október-novemberi és a május-júniusi érettségi

időszakokhoz igazodva, kiírás szerint

- különbözeti vizsgák: tanév folyamán bármikor

Szakmai ellenőrzés

 

 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásáva

 

Intézményünkben még nem került sor intézményi vagy vezetői tanfelügyelet megszervezésre. A pedagógiai-szakmai ellenőrzési folyamatban való részvétel és annak lezárása után az intézmény Közzétételi listájában kerül sor a megállapítások nyilvános megjelenítésére a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

 

 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

-          2018. február 02-án kerül sor a 77119037894-es pedagógus minősítési eljárására, a pedagógus II. fokozatba való lépéséhez. 

-          2018. március 09-én kerül sor a 75730831006-os pedagógus minősítési eljárására, a pedagógus II. fokozatba való lépéséhez. 

-          2018. október 05-én vezetői tanfelügyelet lesz intézményünkben.

osztályok

 

 

Sorszám Osztály Osztályfőnök Szakma
1. 9.A Fedorné Szabó Marianna Épületgépész
Magasépítő
2. 9.B Szurominé Dénes Emese Autószerelő
3. 10.A Krucsay Szilvia Autószerelő
Épületgépész
Magasépítő
4. 11.A Braunné Kiss Marianna Autószerelő
Épületgépész
5. 12.A Osztroháné Balabás Mária Autószerelő
Épületgépész
Magasépítő
6. 9/1 Borosné Petró Edit Pincér
Szakács
7. 9/2 Dancs László Gépi forgácsoló
Hegesztő
Kőműves
8. 10/1 Vinkler zsolt Pincér
Szakács
9. 10/2 Halász Péter Hegesztő
Gépi forgácsoló
Kőműves
10. 11/1 Tamásné Kiss Emília Pincér
Szakács
Hegesztő
11 11/2 Galgovics Csaba Kőműves
Asztalos
Erdész
12. 13.A Molnár Péter Autószerelő
Épületgépész
13. KSZ/12/1 Majorné Danyi Katalin Hegesztő
Gépi forgácsoló
       

dolgozók

Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

 

2018/2019 tanévben az oktatásban résztvevő tanárok végzettsége  
           
           
Tantárgy Egyetemet
végzett tanárok (fő)
Egyetemet
végzett óraadó
tanárok (fő)
Főiskolát
végzett tanárok (fő)
Főiskolát
végzett óraadó
tanárok (fő)
Középfokú
végzettség
Magyar nyelv és
irodalom
2     1  
Történelem és
állampolgári ismeretek
2        
Matematika 2        
Fizika   2      
Kémia 1        
Informatika     1    
Testnevelés     1 1  
Angol nyelv 1        
Német nyelv 3        
Erkölcstan/Hit és
erkölcstan
3        
Gazdasági ismeretek 1        
Mérnök tanár 5        
Szakoktató 1 2 5    

 

 

 
Nevelő- és oktató munkát segítők        
             
             
Munkakör Egyetemet
végzett (fő)
Főiskolát
végzett (fő)
Felsőfokú
végzettség
Középfokú
végzettség
Szakmunkás-
képző
8 általános
Iskolatitkár       1    
Ápolónő 1          
Kollégiumi
titkár
  1        
Gazdasági
ügyintéző
1          
Műszaki
vezető
  1        
Rendszergazda 1