Új géppekkel bővült a Vay-s tanműhely

 

A Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon fenntartója 2012. szeptemberétől a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Azóta természetesen tagjai lettünk a Keresztyén Iskolák Szövetségének (ACSI), mely hálózatban megismerkedtünk, sőt összebarátkoztunk a Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium és Szakközépiskolával – nyilatkozta Dr. Téglás Zsolt, igazgató... A baráti viszony ápolásaként 2013. tavaszán együttműködési megállapodást kötöttünk. Az idei tanévkezdés előtt körvonalazódott, hogy iskolaátszervezés miatt megszűnik a nagykőrösi testvérintézmény szakképzési arculata és csak a gimnáziumi oktatást folytatják tovább. Megvizsgáltuk a korábban párhuzamosan oktatott szakmák palettáját és megállapítottuk, hogy a géplakatos és asztalos képzés vonatkozásában nagy hasonlóságok mutatkoztak a 2 intézményben.


Így kínálkozott a lehetőség az érintett szakmákban a Szakképzési Törvény értelmében, hogy a korábban a nagykőrösiek szakképzési fejlesztési támogatásaiból beszerzett, szinte még alig használt, mintegy 10 millió forint értékű gépparkot térítésmentesen a Vay Miklós Református Szakképző Iskola tulajdonába vehessük át. Az átvett eszközök, mint satupadok, CNC gép, Hammer fűrészgép, fúró készletek, kézi szerszámok, stb. továbbra is gyakorlati képzés céljait fogják szolgálni, csak immár Sárospatak Városában.