Tanulmányok alatti vizsgák

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét részletesen az Intézmény Pedagógiai Programja szabályozza a 9. bekezdés 5. pontjában az 53.oldalon. A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:

 

- javító vizsgák: augusztus 15-31. közötti időszakban, kiírás szerint

- osztályozó vizsgák: az október-novemberi és a május-júniusi érettségi

időszakokhoz igazodva, kiírás szerint

- különbözeti vizsgák: tanév folyamán bármikor