A 2018/2019-es tanév rendje

A 2018/2019-es tanév rendje

Az intézményvezetés fogadóórái: minden hétfőn és szerdán 14:00 – 15:30

Pedagógusok fogadóórái: minden kedden és csütörtökön 14:00 – 15:00

Iskolai tanítás nélküli munkanapok: 2018. december 20-21., 2019. január 03-04., 2019. április 16-17., 2019. május 06-07.

Szeptember 03. (hétfő)

A 2018/2019-as tanév tanévnyitó istentisztelet, iskolaudvar (800), első tanítási nap

Szeptember 03. (hétfő)

A 2017/2018-as tanév dokumentumainak lezárása, leadása

(törzslapok, kiadott osztálynaplók leadása, nyári gyakorlatok bevezetése)

Minden hónap első kedd reggelén 8:00

Istentisztelet a Református Templomban (Vay)

Szeptember Iskolai tanulmányút a felvidéki Perbenyikbe
Szeptember 20. (csütörtök) Szülői értekezletek a 9. évfolyamok számára
Szeptember 24. (hétfő) Tanmenetek, munkatervek leadása
Szeptember 24-28. Hollandiai tanulmányút
Szeptember 27.

Budapesti, Tanulmányi kirándulás

(megfelelő érdeklődés esetén)

Szeptember 28. (péntek) Pecúravató (Dancs László, Braunné Kiss Marianna)
Szeptember vége Hulladékgyűjtés a városban
Október 05. (péntek) Az aradi vértanúk emléknapja (felelősök: osztályfőnökök)

Október 19. (péntek)

Október 23. kedd

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról (Braunné Kiss Marianna, Dancs László)

Nemzeti ünnep

Október 26. (péntek)

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Műsor a Reformációról

Október 29-November 04-ig Őszi szünet
November 05. (hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási nap
November 06-07. (kedd-szerda) Szülői értekezletek
November 12. (hétfő) Pályaválasztási Kiállítás és nyílt nap (Fedor Mátyás igh.)
November 15. (csütörtök) Nevelési értekezlet
November 16. (péntek) Szalagavató ünnepség (Viczmándi Zsolt, Vinkler Zsolt)
December 19. (szerda)

Karácsonyi ünnepség (Dr. EnghynéZergi Márta)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

December 20-21. Tanítás nélküli munkanap (Szakmáinkhoz kapcsolódó szeretet- szolgálatbeli tevékenységek a környék református gyülekezeteiben)
Január 03-04. Intézményi szakmai programok és előadássorozat
December 20-január 06-ig Téli szünet
Január 07. (hétfő) A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 18. (péntek) A magyar kultúra napja (felelős: Braunné Kiss Marianna)
Január 24. (csütörtök) Félévi osztályozó értekezlet
Január 25. (péntek) A 2018/2019-es tanév első félévének utolsó tanítási napja

Január 25. (péntek)

Február 01. (péntek)

Első félév vége

Félévi eredmények kiértesítésének határideje

Február 07. (csütörtök) Félévi tantestületi értekezlet
Február A tanév végi záróvizsgákra (érettségi, szakmai vizsgák) való jelentkezés határideje
Február 15 – április 15. NETFIT felmérés
Február 22. (péntek) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
Március 5-6. (kedd-szerda) Szülői értekezletek
Március 07. (csütörtök) Nőnapi ünnepség
Március 07. (csütörtök) Nevelési értekezlet
Március 14. (csütörtök) Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról (Braunné Kiss Marianna, Dancs László)
Március 15. (péntek) Munkaszüneti nap
Április 05. (péntek) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Április 15. (hétfő)

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, Húsvéti intézményi istentisztelet, Református Templom

Április 16  Tanítás nélküli munkanap (DÖK)

Április 17. Tanítás nélküli munkanap (Hitéleti programok)

Április 17 - 23-ig Tavaszi szünet
Április 24. (szerda) A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Április Vay Napok, Épületgépész és Gépjárműtechnikai Kiállítás
Május 01. (szerda) Munkaszüneti nap
Május 02. (csütörtök) Osztályozó értekezlet
Május 02. (csütörtök) A végzős tanulók utolsó tanítási napja
Május 04. (szombat) Ballagás
Május 06-07.

Tanítás nélküli munkanap (szakgim. 06-07., szakköz.06.) Vizsgák miatti tanítási szünet

Nyílt nappal összekötött pályaorientációs nap 06.

Május 06. (hétfő) Írásbeli érettségi vizsgák kezdete
Május 13. (hétfő) Írásbeli szakmai vizsgák kezdete
Május 15. (szerda) Tájékoztató a leendő 9. évfolyamosoknak
Május 29. (szerda) Kompetenciamérés
Június 04. (kedd) Nemzeti Összetartozás Napja
Június 04. (kedd) Pünkösdi intézményi istentisztelet, Református Templom
Június 07. (péntek) Pedagógus napi ünnepség
Június 10. (hétfő) Pünkösdhétfő
Június 13. (csütörtök) Osztályozó értekezlet
Június 14. (péntek) Utolsó tanítási nap
Június 17-28. Szóbeli érettségi vizsgák
Június 19. (szerda) Tanévzáró istentisztelet, tanévzáró értekezlet
Június 20. (csütörtök) 9. évfolyamosok beiratkozása
Június Kirándulás
Augusztus utolsó hete Javítóvizsgák
Augusztus 23. (péntek) A 2018/2019-es tanév zárása

2018. nyarán elvégzett szakmai munkánkat az alábbiakban lehet összegezni:

A tanoda programunk kapcsán tanulóink közül többen egyfajta jutalomüdülésként hercegkúti nyári táborban vehettek részt. Voltak osztályok, akik kerékpártúrát szerveztek a szünidőben, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a nyári kikapcsolódáshoz munka is társult. Karbantartási munkálatok zajlottak az iskolaépületben, átalakításokat hajtottunk végre a kollégium bejáratánál és a diákjaink nyári gyakorlata is a várakozásoknak megfelelően zajlott. Tanulóink és szakoktatóink jól szervezett és hatékony nyári munkát végeztek.

Több újítással indul az új tanév és tanulóinknak továbbra is számos lehetőség kínálkozik intézményünkben a szakmák elsajátításán túl, melyek közül a teljesség igénye nélkül az alábbiakban szeretnénk néhányat megemlíteni:

 1. Idén első alkalommal Kárpátaljáról is érkeztek hozzánk diákok.
 2. Bővült a kollégisták száma, mivel Kisvárdától Rakamazig egyre több távol lakó tanuló is választja intézményünket.
 3. Továbbra is marad a legtöbb szakmában az ösztöndíjrendszer. Egyes képzéseinken, ha valaki jól tanul, akár havi 70 ezer forint ösztöndíjban is részesülhet.
 4. Megtartjuk, sőt bővítjük a kedvezményes jogosítvány megszerzésének lehetőségét. A nálunk tanuló diákok 40-50 ezer Ft kedvezményben részesülhetnek a tanfolyam vonatkozásában.
 5. A 9-es új diákok számára a tankönyvek ingyenesek lesznek, ezzel is 15-20 ezer Ft-ot tud egy-egy család megtakarítani.
 6. Marad továbbá a közkedvelt kollégiumi elhelyezés lehetősége, mellyel egyre több diákunk él.
 7. A sárospataki tornaklubbal egyre jobb a kapcsolatunk és évről évre több diákunk vesz részt a legkülönbözőbb edzéseken, többen a versenysportba is bekapcsolódnak.
 8. Testvériskolai kapcsolataink folyamatosan bővülnek. Örömmel számolhatunk be egy holland kapcsolatokról (2 szakképző iskola, Apeldoorn és Houvelaken). A korábbi lengyel és felvidéki testvériskolai kapcsolatok mellett ebben a tanévben mi is fogunk diákokat fogadni Hollandiából egy hétre és szeptemberben és márciusban a mi diákjainkból egy csoport szintén eltölthet egy-egy hetet majd Hollandiában.
 9. Egyre bővül a gazdag hitéleti alkalmak száma is.

Az idei tanévet 278 diákkal kezdjük.

A szokásoknak megfelelően az első tanítási napon, minden osztálynak 4 osztályfőnöki órát szerveztünk. Tanulóink balesetvédelmi oktatásban részesülnek, ismertetjük iskolánk házirendjét valamint a tanévnyitó istentisztelet után az osztályfőnökök ismertetik a tanév eleji teendőket.

Tervek, célkitűzések

A tavalyi tanévben sok változás történt a szakképzésben, mely folyamat az idén még tovább fokozódik. Felértékelődött a gyakorlat szerepe és megannyi változás lépett életbe a diákoknak, pedagógusoknak és a képzésben résztvevő cégeknek egyaránt.

Minden munkaközösség-vezető megfelelő munkatervet készített a tanév időtartamára.

Az elmúlt tanévben a beiskolázás tekintetében hatékony módszer volt a tanulók helyszínen történő megkeresése. Következésképpen lehetőségeinkhez mérten ezt folytatnunk kell a jövőben is. Ebben a tanévben a bodrogközi és hegyközi általános iskolák mellett különös hangsúlyt szeretnénk helyezni a felvidéki és kárpátaljai iskolákból érkező tanulók megszólítására. Ezt a fajta verbuválást már a nyár folyamán elkezdtük és kiépítettük a megfelelő kapcsolatrendszert.

Pályaválasztási kiállításunk illetve nyílt napunk sikere szintén rendkívül fontos idén is a beiskolázási stabilitásunk érdekében.

A jelentős számú szakmai illetve érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos feladatokat a tanév rendjéhez igazodva úgy kell lebonyolítanunk, hogy az összhangban legyen az alsóbb évfolyamosok haladási éves tanítási rendjével és követelményrendszerével.

A rend és fegyelem közös érdekünk. A tanórákon, szakmai gyakorlatokon és szünetekben a házirend betartása alapvető követelmény. Indokolatlan hiányzások visszaszorítása, bekövetkeztekor szankcionálása is elengedhetetlen.

Az elmúlt tanévhez hasonlóan folytatódjon az iskolai szintű versenyek és vetélkedők meghirdetése és megrendezése, amely segítse elő a tehetségek kiválasztását is.

A gyógytestnevelésre járó tanulók vegyenek részt a számukra biztosított foglalkozásokban, valamint felkínáljuk továbbra is a tavalyi tanévben elkezdett kerékpártúrák lehetőségét diákjainknak.

Gyermek – és ifjúságvédelem

-          A hatékony problémakezelés érdekében a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek minden tanulóval személyesen fel kell vennie a kapcsolatot. A gondok kezelésére és megoldására fokozott figyelmet kell fordítani az osztályfőnökökkel szorosan együttműködve.

-          A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok nem korlátozódhatnak csak az intézmény által erre felkért és megbízott munkatársára. Ez nem csak emberi és szakmai kötelezettsége minden pedagógusnak, hanem törvényileg is előírt feladat.

-          A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök az összetett feladatokat csak a külső segítőkkel (gyermekjóléti szolgálat, települések önkormányzata, gyámhivatal, rendőrség, stb.) tudják hatékonyan ellátni. A törvényi előírásoknak megfelelően, folyamatosan tájékoztatni kell az érintetteket.

-          Rendkívül lényegesnek tartom megemlíteni, hogy az SNI-s tanulók tekintetében fejlesztési foglalkozások biztosítása tovább folytatódik az idei tanévben is.


Az épületgépész szakmai munkaközösség munkaterve a 2018/2019-es tanévre

     
     

I. A munkaközösség fő feladatai

 • A szakmai tantárgyakat tanító tanárok munkájának segítése.
  • segítségnyújtás a tanmenetek elkészítéséhez
  • tankönyvek biztosítása (tanári példány); oktatási segédletek, tananyagok biztosítása
 • Az oktatás minőségének javítása.
 • Oktatástechnikai és multimédia eszközök minél szélesebb körű alkalmazása
 • Az AutoCAD tervező szoftver licenc szerződésének megújítása, esetleg ingyenes oktatási verziójának a beszerzése
 • aktívabb szakmai kapcsolat kialakítása a gyakorlati helyekkel
 • Az épületgépész technikus szakma iránti tanulói érdeklődés fokozása.
  • Szakmai előadások és kiállítások-, illetve üzemlátogatások szervezése tanulóink számára
  • A szakma népszerűsítése előadások, szórólapok révén

II. A tanév időszaki feladatai

szeptember

 • a tanmenetek elkészítése, illetve a már használatra engedélyezett tanmenetek átalakítása, a tanmenetek formailag egységessé tétele
 • leltározás, gépek és műszerek működőképességének ellenőrzése. Felelősök: szakoktatók
 • A sárospataki Egészségház gépészeti rendszerének megtekintése

október

 • szülői értekezletet megelőzően a munkaközösség vizsgálja és értékeli a munkaközösséghez tartozó tanulók magatartását, szorgalmát és tanulmányi előmenetelét, a közös gondokra felhívja az osztályfőnök figyelmét
 • szakmai előadás szervezése külső előadó(k) bevonásával

november

 • az Épületgépészeti Múzeum megtekintése

december

 • a félév közeledtével a tanulók eredményeinek vizsgálata
 • érdeklődni az OSZTV felől, előkészületek a részvételre
 • üzemlátogatás a Patakhő Kft.-nél

január

 • részvétel az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában
 • Rehau cég megtekintése

február

 • az első féléves tanulmányi eredmények értékelése
 • jelentkezés az Országos Rézversenyre
 • a 2019/2020-as tanév tanköny-javaslatainak megbeszélése
 • Látogatás a Tour&Anderson cégnél

március

 • részvétel az Országos Rézversenyen
 • az Épületgépészeti és gépjármű-technikai konferencia és kiállítás szervezése

április

 • Épületgépészeti és gépjármű-technikai kiállítás
 • üzemlátogatás a Sárospataki Szennyvíztelepen

május

 • képesítő vizsgákra való felkészítés részletes megbeszélése
 • a június havi szóbeli és gyakorlati vizsga előkészületeinek elvégzése
 • üzemlátogatás a Zemplén Vízmű Kft.-nél

június

 • a munkaközösség évi munkájának értékelése
 • javaslatok a nyári gyakorlat sikeres elvégzésére
 • a tanműhely, valamint a szertárak előkészítése leltározáshoz

A műszaki szakterület munkaközösségének munkaterve

2018/2019-es tanévre

A munkaközösség nevelési – oktatási céljai:

Iskolánk nevelési oktatási célja, hogy nyújtson minden tanulónak egységes, korszerű, továbbépíthető  alapműveltséget,  a  sikeres  munkaerőpaci  alkalmazkodáshoz szükséges,  az  egész  életen  át  tartó  tanulás  megalapozását  szolgáló képességek  fejlesztése.

      Olyan iskola kialakítása, amelyben a gyerekek személyisége a pedagógusok, a szülők és a tanulók közös tevékenységével fejlődik, az oktató-nevelő munka együttes összefogásra épül.

      A tanulók gondolkodásmódjának, értelmének fejlesztése, hogy képesek legyenek az új ismeretanyag megértésére és alkalmazására, igényük legyen az önképzésre és a folyamatos önművelésre.

      Az intézményben folyó nevelőoktató munka szakmai színvonalának javítása

      Tantárgyakhoz kapcsolódó tantárgyi kompetenciák elérése

      Az előző évek tapasztalatait felhasználva a nehezebb témakörök együttes feldolgozása, gyakoribb ismétlésekkel, házi és egyéni feladatok megoldásával, gyakoroltatásával, ellenőrzésével.

      Javítani tanulóinknak, a tanulmányi eredményeik mellett viselkedéskultúrájukat, kommunikációjukat, és szakmai motiváltságukat

      Sikeres tannévre, szakmai vizsgára való felkészítés

Fejlesztendő területek:

      Azon szakmák szélesebb körű megismertetése a fiatalok körében, melyekre kevesebb a jelentkezők száma. (érettségre épülő szakmák)

      Sikeresebb vizsgára való felkészítés.

2018. augusztus

      Nyári gyakorlatok teljesítése, lezárása.

      Tanműhelyek berendezése, karbantartása, hiányzó eszközök beszerzése

2018. szeptember- november

      A tantárgyak követelményeinek ismertetése, szakirodalmak bemutatása.

      Tanmenetek készítése

      Munkaközösségi megbeszélés

      Felkészülés a pályaválasztási napokra

      Nyitott tanműhelyek megszervezése és lebonyolítása minden szakmai tanár, illetve oktató részvételével

      Autószerelő tanulók autójavító műhelyek, látogatása,

gépi forgácsoló és hegesztő tanulók helyi üzemek megtekintése szakoktatók, szaktanárok együttműködésével.

      SZKTV –re tanulók kijelölése, felkészítése

      Szalagavató ünnepség előkészítésében, lebonyolításában való részvétel

2018. december -2019. január

   SZKTV-n való részvétel.

   Félév zárása, eredmények kiértékelése a szaktanárokkal, szakoktatókkal

   Gyakorlati naplók féléves ellenőrzése

2019. február-március

      A kilencedik évfolyam szintvizsgára való felkészítése, lebonyolítása

      Háziversenyek megszervezése és lebonyolítása

(felelősök szaktanárok, szakoktatók)

2019. április – május

      Vay – napokra felkészülés, részvétel

      11 évfolyam felkészítése a szintvizsgára

      Szintvizsga előkészítése, lebonyolítása

      Ballagás előkészítésben való részvétel

      Végzős tanulók felkészítése a szakmai vizsgákra, szakérettségire

      Szakmai vizsgák előkészítése és lebonyolítása

(felelősök szaktanárok, szakoktatók)

2019. június

      Nyári gyakorlatok előkészítése, teljesítése

      Az éves munkák, szakmai vizsgák értékelése

      Tanévzárás

      Gyakorlati naplók ellenőrzése.

Szakközépiskolai közismereti tantárgyak munkaközösségének 2018-2019 évi munkaterve

        

Az idei tanévet közismereti munkaközösségünk személyi változások nélkül kezdte meg.

A 2018-19-es tanév követelményeit néhány tanulónk nem teljesítette eredményesen. Az augusztusi javítóvizsgára küldött diákok között sajnos nem egy több tantárgyból is bukott. Szomorú tapasztalat volt, hogy erre a vizsgára sem készültek fel olyan szorgalommal, amely elvárható lett volna, a vizsgakövetelmények elégséges szintjét épp csak hogy elérték. Sajnálatos tendencia, hogy a tanulók évről évre egyre hanyagabbak, egyre kevésbé veszik komolyan az előttük álló feladatokat, különösebb erőfeszítésre nem hajlandóak.

Mint minden tanévben, az idén is egyik fontos feladat az előző év tapasztalatainak leszűrése és az idei évre való sikeres felkészítés illetve felkészülés. Ennek érdekében felzárkóztató illetve felkészítő foglalkozásokat tervezünk.

Fontos feladatnak tartjuk a hátrányos helyzetű gyerekek segítését. A felzárkóztatás érdekében és az esélyegyenlőség biztosítása reményében idén is folytatjuk a 9. osztályos tanulók készségeinek tanév eleji felmérését magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból.

A lemaradt tanulók felzárkóztatására törekszünk. Azon kell lennünk, hogy a hiányosságok és lemaradások ha lassan is, de pótolhatók legyenek.

Tanítási módszereink is folyamatosan változnak. Egyre nagyobb teret nyer a tanórákon a páros-és csoport-valamint a projekt munka, illetve a digitális média használata. Ezeket a módszereket folyamatosan fejleszteni kell és a megújulást is előtérbe kell helyezni.

Az SNI tanulók számára idén is biztosított a differenciált fejlesztés. Fejlesztő tanár foglalkozik velük egyénenként illetve kiscsoportos formában. Az SNI diákok fejlődésének követésére a diákok félévenként szintfelmérőket írnak.

Az oktatási feladat mellett fontos feladatunk az, hogy tevékenységünk nevelési területen is folyamatosan erősödjék.

Kiemelt nevelési feladataink:

            A kulturált viselkedésre és nyelvi magatartásra nevelés.

            A szociális kompetencia fejlesztése, az alkalmazkodás és a tolerancia normáinak kialakítása, mellyel hozzásegítjük tanulóinkat a közösségbe való beilleszkedéshez, illetve ahhoz, hogy a közösségnek aktív, hasznos, a közösség működését segítő tagjaivá váljanak.

            Környezettudatos életre nevelés, ökocentrikus magatartás kialakítása.

            Szükségünk lenne olyan nevelési módszerek, stratégiák megismerésére és elsajátítására, melyek az egyre több nehezen kezelhető, magatartási zavarokkal küzdő, „problémás” gyermekhez is kulcsot adnának.

Kiemelt szakmai feladataink:

            Tanmenetek ki- illetve átdolgozása.

            Folyamatos módszertani megújulás részben a kompetencia fejlesztésért központba állító oktatás, részben pedig tanulóink alacsony motiváltsága miatt. Tudomásul kell vennünk, hogy diákjaink az otthoni tanulásra nagyon kevés időt fordítanak, így különösen fontos az óráink tervezése. Tevékenység - és élményközpontúvá kell tennünk a tanítás-tanulás folyamatát, hogy az hatékony és élményszerű legyen. Projektmódszer, kooperatív tanulási technikák, interaktív tábla – mind hasznos segítőink.

            Differenciált oktatás: tevékenységeink során alkalmazkodnunk kell a lemaradó és a sajátos nevelést igénylő tanulókhoz. A tanév során tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozásokon (SNI tanulókkal, tanoda), felkészítő foglalkozásokon a gyengébb tanulók képességfejlesztését végezzük. A tehetséges tanulóinkkal is külön foglalkozunk és készítjük fel őket versenyekre. De a differenciált foglalkozásnak a tanórán is meg kell jelennie, és ez nem csupán formális csoportokra osztást jelent, hanem figyelem megosztást, egyéni bánásmódot. A számonkérésben is meg kell jelennie a differenciálásnak. Mindez készülést, időt és energiát követel mindannyiunktól.

            Mérés: a 9. osztályban magyar nyelvből és matematikából szeptember hónapban bemeneti felmérést végzünk, százalékosan értékeljük és elemezzük. A 10. szakképzős osztályokban kimeneti felmérőt íratunk tanév végén, és összevetjük ugyanazon tanulók 9. osztályos eredményeivel.

Kiemelt szervezési feladatok:

            Közismereti tantárgyakból házi versenyeket rendezünk.

            Az ünnepi műsorok készítésében való részvétel.

            A tanévben két alkalommal (szükség esetén többször) munkaközösségi értekezletet tartunk.

Eseménynaptár

Augusztus:

            Javítóvizsgák szervezése, lebonyolítása, értékelése.

Szeptember:

            A tanév indítása, tanmenetek kidolgozása illetve átdolgozása. A 9. osztályosok felmérőjének megíratása, értékelése. Teremdekoráció.

Szakkörök, felzárkóztatók beindítása.

Első munkaközösségi foglalkozás: célok és kiemelt feladatok megfogalmazás, a munkaterv véglegesítése. Dokumentumok áttekintése, ellenőrzése. Programok, feladatok, felelősök kijelölése.

Október:

            Október 6.-i műsor.

            Az 1956-os forradalom és szabadságharcra való iskolai megemlékezés.

November:

            Szülői értekezletek.

            Nevelési értekezleten való aktív részvétel-

            Házi helyesírási és szövegértési verseny SNI tanulók részére.

            Szalagavató szervezésében való részvétel.

December:

Karácsonyi műsor előkészítésében való részvétel.

            Január:

            Műveltségi vetélkedő a magyar kultúra napja alkalmából.

            Az első félév értékelése.

Február:

            A második munkaközösségi foglalkozás: a félévi eredmények értékelése, feladatok a második félévben.

Március:

            Nőnapi ünnepség

            Március 15.-i iskolai megemlékezés.

Április:

Iskolai szavalóverseny a költészet napja alkalmából. Megemlékezés a Föld napjáról.

Vay napok szervezése, lebonyolításban való részvétel.

Május:

            A végzős szakközépiskolás osztályok kimeneti mérése.

            A végzős osztály tanulóinak ballagásának előkészítése, lebonyolítása.

            Nyílt nappal összekötött pályaorientációs nap

Június:

Munkaközösségi foglalkozás: az éves munka értékelése. A jövő tanév terveinek megbeszélése, előkészítése.

SZAKGIMNÁZIUMI KÖZISMERETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A 2017/2018-as tanév követelményeit jó néhány tanuló nem teljesítette. Az augusztusi javítóvizsgára küldött diákok között sajnos sokan közismereti tantárgyból kellett, hogy bizonyítsák felkészültségüket. Szomorú tapasztalat volt, hogy sokan erre a vizsgára sem készültek fel olyan szorgalommal, amely elvárható lett volna, a vizsgakövetelmények elégséges szintjét épp hogy csak elérték. Többen meg sem jelentek a javítóvizsgán.

Idén is egyik fontos feladat az előző évi érettségi vizsga tapasztalatainak leszűrése, és az idei érettségi vizsgára való sikeres felkészítés/felkészülés.

Ennek érdekében most is a tizenkettedik évfolyamon érettségire való felkészítő foglalkozásokat tartunk tanórán kívül.

A lemaradt tanulók felzárkóztatására nem csak a végzős, de az alsóbb évfolyamokon is törekszünk. Azon kell lennünk, hogy a hiányosságok és lemaradások, ha lassan is, de pótolhatóak legyenek.

Az SNI tanulók számára idén is biztosított az egyéni fejlesztés.

Tanulóink alacsony motiváltsága, valamint a kompetencia alapú oktatás miatt fontos a folyamatos módszertani megújulás.

Tudomásul kell vennünk, hogy diákjaink az otthoni tanulásra nagyon kevés időt fordítanak, így különösen fontos az óráink tervezése.

Differenciált oktatást alkalmaznunk kell a lemaradó és a sajátos nevelési igényű tanulókhoz.

A 9. évfolyamon magyar nyelvből és matematikából szeptember hónapban bemeneti felmérést végzünk, százalékosan értékeljük és elemezzük.

A közismereti munkaközösség egyik fontos feladata, hogy olyan alapokat adjon a tanulóknak, amelyre a szakmai képzés építhető.

Munkaközösségi foglalkozások a 2018/2019-es tanévre:

 1. Október: Az év eleji felmérések kiértékelése, további feladatok meghatározása.
 1. December: Tanulmányi előmenetelek megbeszélése, tapasztalatcsere, felmerülő problémák megbeszélése.
 1. Február:Félévi eredmények értékelése

Végzős osztály elemzése az érettségi tárgyak tekintetében.

 1. Április: Aktuális problémák. Próba érettségik megtartása, eredményének kiértékelése.

Kollégiumi foglakozási munkaterv

I. Nevelési-oktatási feladatok

Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok:

- A Nemzeti Köznevelési törvény

- A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja

- A Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon Pedagógiai Programja

Célkitűzések a 2018/2019-es tanévre:

 1. A nevelés területén elért eredmények megőrzése/javítása egységes és következetes nevelőtanári tevékenység megvalósításával, célindikátorok megfogalmazásával, teljesítésével (csoport, egyéni) és az eredmények kiértékelésével.
 2. A tanulmányi munka segítése, az elért eredmények megőrzése illetve javítása.
 3. A tanulók egyéni fejlesztési terveiben kitűzött célok elérése, napi szintű számonkérés és segítségnyújtás következetes megvalósítása.
 4. A tanulószobai foglalkozások tartalmának, hatékonyságának javítása.
 5. A tanulókkal szemben támasztott elvárások megfogalmazása, egységes követelményállítás és következetesség.
 6. A Házirend betartatása, a munkaidő hatékonyabb kihasználása a tanulókkal való közvetlen differenciált törődés, foglalkozás céljából.
 7. Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel való együttműködés színvonalának javítása.
 8. A feladatok megvalósulásának ellenőrzése, elemzése, értékelése.
 9. A takarékos szemléletmód folyamatos érvényesítése, az állagmegóvás szinten tartása/javítása.
 10. A környezetesztétika, környezetkultúra fejlesztése, a környezettudatos magatartás hatékony növelése.
 11. DÖK szerepének erősítése, tanulói javaslatok érvényesítése.
 12. Éves mérés értékelési feladatok teljesítése.

II. Szakmai, pedagógiai feladatok

Pedagógiai feladatok:

Tevékenység Feladat Határidő
Nevelői munka 1.) A tanulók megismerése, egyéni fejlesztésük irányítása, konstruktív életvezetésre nevelés. A tanulók nevelésének tudatos, átgondolt tervezése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
2.) Részvétel az iskolai fejlesztőmunkában 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
3.) Önálló, felelősségteljes, szakszerű és hatékony munkavégzés az eredményesség érdekében 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
4.) Együttműködés a tantestület tagjaival, egyetértés a célokban 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
5.) Szakmai igényesség, a nevelőtanári munka szeretete, és a hivatástudat megjelenítése a mindennapi munkavégzésben 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
6.) Segítő, szakmák képviselőinek bevonása, a tanulók egyéni problémáinak kezelése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
7.) Alkotó, gondolkodó, konstruktív légkör megteremtése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
8.) A tanulók tevékenykedtetése, cselekvő részvétel biztosítása a feladatok megvalósításában. 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
9.) Differenciált személyre szabott egyéni törődés megvalósítása 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
10.) Pozitív egyéni és közösségi minták kiemelése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
Tanulás segítése 1.) A tanulók tanulmányi munkájának folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, értékelése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
2.) A tanuló egyéni eredményességének támogatása, a bukások számának csökkentése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
3.) A tanulmányi munka segítése, az elért eredmények megőrzése/javítása, a tanulók elirányítása a számukra szükséges foglalkozásokra 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
4.) A tanulók felzárkóztatásának és tehetséggondozásának megszervezése és folyamatos működtetése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
Partneri együttműködés 1.) Partneri viszony folyamatos működtetése az osztályfőnökökkel, szülőkkel, diákokkal 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
2.) Szükség szerint családlátogatás, a családokkal való együttműködés eredményesebbé tétele érdekében 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 1.) A kollégiumi foglalkozások alakítása a KNOAP-nak megfelelően Folyamatos
2.) A KNOAP-ból adódó feladatok végrehajtása
Ifjúságvédelmi tevékenység A tehetséges tanulókkal való fokozott törődés 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
A diákönkormányzat hatékony/ aktív működtetése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
Környezeti nevelés Környezettudatos magatartás hatékony működtetése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)
Saját környezet iránti igényesség kialakítása/fejlesztése 2018. szeptember 01.-2019. június 14. (teljes tanév)

III. Havi ütemterv

Augusztus:

Javítóvizsgák

Beköltözés


Szeptember:

Tanévnyitó istentisztelet, beilleszkedés

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Házirend ismertetése

Helyzetfelmérések és elemzések

Szakmai tanulmányút Perbenyikbe

Tanulási módszerekkel való ismerkedés

Szülői értekezlet

Hulladékgyűjtés

Tanulmányi kirándulás Budapestre

Könyvtárral való ismerkedés

Október:

Film klub

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Hiányosságok pótlása (adminisztráció, felszerelés)

Pecúravató (iskolai szinten)

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Reformáció napja

Differenciált képességfejlesztés bevezetése

Házirend felülvizsgálata, módosítása

Diákönkormányzat ötleteinek megvitatása

Szabadidő programokra javaslattétel

Programok beindítása

November:

Könyvtári foglalkozás

Film klub

Szülői értekezlet

Pályaválasztási kiállítás, Nyílt nap (iskolai szinten)

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Felzárkóztatás folytatása

Tehetség gondozás beindítása

Házi versenyek meghirdetése és lebonyolítása

Szabadidő programok

December:

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Szalagavató ünnepség

Mikulás ünnepség

Kollégiumi karácsony

Korrepetálások folytatása

Háziversenyek folytatása

Szabadidő programok

Január:

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Félévzárás

Előkészületek az első félév lezárására

Képességfejlesztések folytatása

Háziversenyek

Magyar kultúra napjáról megemlékezés

Szabadidő programok

Február:

Könyvtári foglalkozás

Film klub

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

Félév értékelése

Differenciált képességfejlesztések átszervezése

Háziversenyek

Szabadidő programok

Március:

Film klub

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Készülés a szakmai versenyekre

Szabadidő programok

Versenyek

Nőnap

Szülői értekezlet

Megemlékezés a ’48-as szabadságharc

Április:

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Felzárkóztatások folytatása

Szabadidő programok

Vay Napok, Épületgépészeti és Gépjárműtechnikai Kiállítás

Versenyek

Május:

Diáknap

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Felkészülés az év végi vizsgákra

Felzárkóztatások folytatása

Versenyek befejezése, eredményhirdetés

Városi kollégiumi ballagás

Iskolai ballagás

Írásbeli érettségi és szakmai vizsgák

Kompetenciamérés

Végzős kollégisták búcsúztatása

Június

Nemzeti Összetartozás Napja

Pünkösd

Pedagógusnap

Szóbeli érettségi és szakmai vizsgák

Tanév értékelése és lezárása


ÉVES TANULÓI FOGLALKOZTATÁSI TERV 2018/2019 – ES TANÉVRE

Az éves foglalkoztatási terv célja, feladata

Az éves tanulói foglalkoztatási terv közzétételét a diákotthon faliújságján kifüggesztett példányban és intézményünk honlapján lehet megtekinteni.

A tanulási foglalkozások tartalmát és időkeretét meghatározza: a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet, valamint a kollégiumunk pedagógiai programja.

A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat szervez. A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozáson, továbbá heti egy órában a közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson, valamint a tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy órában, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni.A csoportfoglalkozások tekintetében a kollégiumi foglalkozások keretterve határozza meg a kötelezően feldolgozandó témákat és az arra fordítandó időkeretet. A csoportfoglalkozások száma heti 1 óra. A csoportfoglalkozásokat heti 1 alkalommal, lehetőleg állandó időpontban kell tartani. A részletes csoportfoglalkozás-terveket a csoportvezető nevelőtanárok készítik el.

A foglalkoztatási tervben megfogalmazott tevékenységeknek az a feladata továbbá , hogy a kollégium tanulóinak testi, lelki, szellemi, erkölcsi, hitbéli gyarapodását szolgálja az életkori sajátosságok, egyéni eltérések figyelembe vételével.

Az éves foglalkoztatási tervkötelező, és szabadon választható foglalkozásokon alapuló tevékenységeket tartalma. A törvényi előírásoknak megfelelően diákjaink számára heti 13 óra tanulási időt biztosítunk. Ebben a tanévben 1 diákotthoni csoportot alakítottunk ki 35 fővel.

Heti 1 óra csoportfoglalkozáson vesznek részt tanulóink.

A csoportfoglalkozások tematikáját a Pedagógiai program tartalmazza, a kötelező és a szabadon választható témák heti lebontását, kerettevét a csoportvezető nevelő készíti el a tanulók véleményének figyelembe vételével.

Heti egy kötelezően választható foglalkozáson minden tanulónk részt vesz.

Az első napon kerül kifüggesztésre a faliújságon a választható foglalkozások listája, melyre a diákok feliratkoznak. Ezek a foglalkozások lehetőséget adnak a feszültségek levezetésére, a gátlások feloldására, önbizalom növelésére. Közösség építő szerepük is van, amely fontos szempont intézményünkben.

Tervezett, kötelezően választható tevékenységeink

- Bibliaóra

- sportfoglalkozás

- könyvtárlátogatás

- természetjárás

- informatikai szakkör

További szabadon választható programok

- aktív részvétel és szerepvállalás a gyülekezeti életben

- íjászat

- kerámiázás

- táncház

- szellemi vetélkedő

- sor és váltóversenyek

- városi sportkörökhöz kapcsolódás

- konditerem használata

Nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról az iskolai megemlékezések keretében kerül sor.

A diákotthonban a faliújságok tartalmazzák az aktuális megemlékezéseket.

Hitélet a diákotthonban

A hó kezdő áhítatok a sárospataki református templomban történnek.

A diákotthon nagyobb rendezvényeit (gólyaavató, karácsonyi ünnepség, végzősök búcsúztatója) az iskolában tartjuk.

A hitéleti tevékenységünk irányítója az iskolalelkész.

A tanulókat segítő foglalkozásaink

Az iskola tanárai adott napokon rendszeresen segítik diákjaink felkészítését, felzárkóztatását.

  Pl.:      Hétfő:        matematika, magyar

Kedd:          természettudományok, történelem

Szerda:       német , angol nyelv

Csütörtök:  szakmai tantárgyak

A kollégiumban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – részben vagy egészben – a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg.


OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG

MUNKATERVE

Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2018/2019. tanévre

Az iskola legnagyobb létszámú munkaközössége az osztályfőnöki munkaközösség.

Feladata az osztályfőnökök munkájának összehangolása, irányítása, szervezése. Kapcsolatot tart a diákönkormányzattal és munkájukat segítő pedagógusokkal. Közreműködik az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

A munkaközösség fontos feladata a tanulók:

- személyiségének fejlesztése, az erkölcsi normák megszilárdítása,

- viselkedés és beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztése,

- kiemelt feladat a tolerancia és empátia fejlesztése,

- a tanulói kezdeményezések támogatása, az osztályok diákbizottságainak segítése.

 1. Év eleji munkaközösségi értekezlet

   

  Témája:

  1. A tanévre vonatkozó változások megbeszélése

  2. Dokumentumok átnézése

  3. Aktuális problémák, feladatok megbeszélése

          Helye: könyvtár

          Felelős: Borosné Petró Edit

 2. A végzős osztályok osztályfőnökeinek megbeszélése

   

  Témája: A szalagavatóval kapcsolatos feladatok megbeszélése

  Helye: könyvtár

 3. Éves feladatok havonként

   

  Szeptember

           Alapfeladataink:

 • az újonnan megbízott osztályfőnökök tájékoztatása, az osztályfőnöki feladatokkal, teendőkkel kapcsolatban

 • az házirend megbeszélése, következetes betartatása

 • az osztályfőnöki teendők ellátásához szükséges dokumentumok vezetése

 • törzslapok, naplók, bizonyítványok, ellenőrzők, munkanaplók vezetése

 • hiányzások, felszólítások szigorú betartása, (új nyomtatványok)

 • szülői értekezletek szervezése

 • Osztálykirándulások, szakmai kirándulások, üzemlátogatások megszervezése a tanév folyamán.

     Október

   

 • Megemlékezés –aradi vértanúk emléknapja alkalmából osztályfőnöki óra keretében, szükséges segédanyagok továbbítása az osztályfőnököknek,

 • Megemlékezés- 1956-os forradalom és szabadságharcról ünnepélyes keretek között, osztályfőnökök vezetésével,

 • Reformáció napja (október utolsó hetében)

      

     November

 • Nevelési értekezlet előtt az aktuális osztályfőnöki problémák megbeszélése értekezlet keretében,

 • Készülődés a szalagavatóra, a végzős diákokat színvonalas előadásra motiválni

 • Szalagok megrendelése

     December

 • Szalagavató ünnepség lebonyolítása a végzős osztályfőnökök segítségével

 • Karácsonyi ünnepség megrendezése, lebonyolítása,

       Január- Február

 • Félév értékelése magatartás és szorgalom tekintetében, értekezlet keretében

 • A Magyar Kultúra Napja megemlékezés- szükséges segédanyag továbbítása az osztályfőnököknek

 • Félévi értesítő megírása, kiosztása

 • Félév értékelése

 • Szülői értekezletek

       Március- Április

 • Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról- megjelenésről ünnepélyes keretek között, osztályfőnökök vezetésével

 • Ballagásra készülődés, feladatok meghatározása, rövid értekezlet keretében

 • Ballagó tarisznya rendelése

 • Nevelési értekezlet előtt az aktuális osztályfőnöki problémák megbeszélése értekezlet keretében,

       Május

 • Ballagás lebonyolítása

 • Záróvizsgák, érettségik lebonyolításának megszervezése

 • Kompetenciamérés

         Június

                          -     Nemzeti Összetartozás Napja

 • magatartás, szorgalomjegyek megvitatása

 • Osztálynapló lezárása

 • Anyakönyv és bizonyítvány megírása,

 • Tanévzáró

  A tanév folyamán az aktuális problémákat, feladatokat munkaközösségi értekezlet keretében vitatjuk meg.