dolgozók

Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon

 

2020/2021 tanévben az oktatásban résztvevő tanárok végzettsége  
           
           
Tantárgy Egyetemet
végzett tanárok (fő)
Egyetemet
végzett óraadó
tanárok (fő)
Főiskolát
végzett tanárok (fő)
Főiskolát
végzett óraadó
tanárok (fő)
Középfokú
végzettség
Magyar nyelv és
irodalom
2     1  
Történelem és
állampolgári ismeretek
2        
Matematika 2        
Fizika   2      
Kémia 1        
Informatika     1    
Testnevelés     1 1  
Angol nyelv 1        
Német nyelv 3        
Erkölcstan/Hit és
erkölcstan
3        
Gazdasági ismeretek 1        
Mérnök tanár 5        
Szakoktató 1 2 5    

 

 

 
Nevelő- és oktató munkát segítők        
             
             
Munkakör Egyetemet
végzett (fő)
Főiskolát
végzett (fő)
Felsőfokú
végzettség
Középfokú
végzettség
Szakmunkás-
képző
8 általános
Iskolatitkár       1    
Ápolónő 1          
Kollégiumi
titkár
  1        
Gazdasági
ügyintéző
1          
Műszaki
vezető
  1        
Rendszergazda 1