Térítési díj, könyvtár

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke

Az étkezési térítési díjat minden hónap 15. napjáig kell személyesen az iskola pénztárába befizetni. A befizetési időpontok szeptember hónapban egész évre vonatkozóan kihirdetésre kerülnek.

Kollégiumi étkezési díj:

-          800,- Ft./nap (teljes ár)

-          400,- Ft./nap (kedvezményes 50 %-os díj)

A könyvtár használói köre

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, és egyéb dolgozói használhatják. Az iskola könyvtárba a beiratkozás díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.