A tanórán kívüli egyéb foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztési szinterei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztési szinterei

Tehetségkereső, tehetségfejlesztő szakkör, alkotóműhely, érdeklődési kör

Lehetőség szerint, igény alapján szerveződik egy tanévre. Jellemzően azonos évfolyamon tanuló diákok számára szerveződik.

Iskolai sportkör

Lehetőséget biztosítunk valamennyi tanulónak a mindennapos testedzésre az iskola és a diáksport egyesület között megkötött megállapodás szerint. Intenzív sportolási lehetőséget biztosít egyesületi keretben az egyesületi tagok számára.

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálat: egyházi, szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

-     Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele (először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében) ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása

-          A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető