A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai.

Az egyik óráról a másikra, az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár mérlegelje az órán elvégzett feladatok mennyiségi és nehézségi foka alapján. Alapelveknek tekintjük, hogy tanulóink felkészülten, a továbblépéshez szükséges tudás birtokában vegyenek részt a tanórákon. Ennek egyik feltétele a rendszeres otthoni, illetve kollégiumi felkészülés.

-          A szaktanár joga, hogy az elsajátítandó tananyag, a csoport összetétele, illetve az elérni kívánt cél ismeretében megszabja a házfeladatok mennyiségét és milyenségét.

-          A házi feladatok formájának igazolni kell az iskolai beszámoltatás formáihoz, az alsó tagozaton hétvégére házi feladat csak indokolt esetben adható.

-          A szaktanár kötelessége, hogy a házi feladatok kijelölésekor figyelembe vegye a tanulók heti kötelező óráinak magas számát.