Tájékoztatás 2020/21. tanév

 

TÁJÉKOZTATÁS A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Ezúton kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Bővebb információ a Járványügyi készenléti intézkedési terv menü alatt olvasható.

Sárospatak, 2020. augusztus 24.

Dr. Téglás Zsolt Gábor, igazgató

Járványügyi készenléti intézkedési terv