Tájékoztatás választható tantárgyakról

Tájékoztatás választható tantárgyakról

A szakgimnázium tanulóinak középszintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja. Az iskola meghatározza, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett, melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát. Az iskola a tanórák keretében készít fel a közismereti tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgára. Amennyiben emelt szintű érettségire való felkészítés igénye merül fel, az intézmény nem zárkózik el a felkészítéstől. Érettségi vizsga abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékeltük. A (7) bekezdés szerint, ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból a középiskolában mentesítik az értékelés, minősítés alól, helyette egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján iskolánk a következő tantárgyakból vállalja a középszintű érettségi vizsgára való felkészítést a kötelező érettségi tantárgyakon kívül:

tantárgy

szint

a tantárgyat tanító pedagógus (előreláthatóan)

földrajz

közép

Dancs László

informatika

közép

Halász Péter

református hittan

közép

Dr. Enghyné Zergi Márta